Quy trình Tuyển sinh

Đăng ký đơn giản với 3 bước:

WHAT TO EXPECT FROM RENOLEAP BOOTCAMP
BƯỚC 1
Sau khi nhận được đơn ứng tuyển, nhà tuyển sinh sẽ liên hệ với ứng viên cho phần giới thiệu bản thân.
WHAT TO EXPECT FROM RENOLEAP BOOTCAMP
BƯỚC 2
Nếu hồ sơ phù hợp, ứng viên sẽ đi tiếp vào vòng phỏng vấn qua điện thoại với 1-2 nhà phỏng vấn.
WHAT TO EXPECT FROM RENOLEAP BOOTCAMP
BƯỚC 3
Ứng viên đạt yêu cầu sẽ đến với vòng phỏng vấn trực tiếp 1 -2 lần với 4-5 nhà tuyển sinh.

Chương trình đào tạo
sẽ sớm được ra mắt!

Khóa học sắp tới sẽ bắt đầu vào ngày

17.10.2022
Việt Nam

Mục tiêu của chương trình là chuẩn bị cho bạn hành trang tốt nhất trên hành trình kỹ sư DevOps tại Renoleap và các đối tác của chúng tôi. Khóa học sẽ được tổ chức học trực tiếp bằng Tiếng Việt.

Bootcamp course comprises
Chương trình bao gồm:
  • Giáo trình có chọn lọc.
  • Thực hành thực tế.
  • Các bài giảng trực tiếp, tư vấn và phản hồi từ các học viên DevOps nhiều kinh nghiệm
Yêu cầu đầu vào:
  • Có kinh nghiệm lập trình (với bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào) hoặc sẵn sàng học lập trình (chúng tôi sẽ cung cấp tài liệu cho bạn).
  • Sẵn sàng học 5 ngày một tuần, 9 giờ một ngày trong thời gian 13 tuần tại trung tâm đào tạo của chúng tôi
  • Bắt đầu sự nghiệp với tư cách là một kỹ sư DevOps tại Renoleap sau khi hoàn thành khóa học.
Quy trình tuyển sinh (thứ tự các giai đoạn có thể thay đổi):
  • Kiểm tra trực tuyến khả năng lập trình và học lập trình của bạn
  • Hỏi đáp trực tuyến
  • Phỏng vấn trực tiếp
  • Xây dựng bài thuyết trình
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, liên hệ ngay với chúng tôi qua chat bot, bằng cách nhấp lên biểu tượng chat.

ĐĂNG KÝ NGAY!

Chúng tôi hiện đang chiêu sinh cho Khóa đào tạo sắp tới bắt đầu vào tháng 10 năm 2022! Cổng tuyển sinh đã mở! Đăng ký ngay bây giờ!