Đào tạo DevOps tại Renoleap

Chương trình đào tạo chuyên sâu kéo dài 13 tuần với các bài giảng từ các giảng viên hàng đầu và có bề dày nghiệp vụ. Đảm bảo kiến thức đầu ra cả về lý thuyết và thực hành cho học viên, tự tin thực hiện các dự án như là một nhân viên thực thụ Renoleap.

WHAT TO EXPECT FROM RENOLEAP BOOTCAMP
Khóa học toàn thời gian
trong 13 tuần

Giáo trình

Trở thành chuyên gia DevOps chỉ trong 13 tuần và mở ra cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực công nghệ!

Điều kiện tiên quyết
Có kinh nghiệm thực tế về tư duy lập trình. Khả năng học hỏi và tiếp thu một lượng lớn kiến thức trong thời gian ngắn. Sẵn sàng cho một chương trình đào tạo toàn thời gian.
Bash
Giúp hình thành tư duy, kỹ năng lập trình, xử lý ngôn ngữ, quản lý lỗi.
VCS & Git
Biết cách thiết lập, sử dụng git. Kiến thức cơ bản về chiến lược phân nhánh.
Docker
Khả năng đóng gói ứng dụng một cách hiệu quả.
Python
Biết cách sử dụng ngôn ngữ Python, triển khai các dịch vụ REST và các công cụ phát triển phần mềm.
Mạng, Cấu trúc liên kết ứng dụng, Docker Compose
Khả năng triển khai kết nối mạng bằng docker.
Jenkins, CI Pipelines
Khả năng cài đặt, cấu hình và sử dụng Jenkins để triển khai CI pipelines, thiết lập pipelines trên nhiều nhánh và CI/CD nâng cao với Groovy và cloud.
AWS dành cho Devops
Khả năng cấu hình bảo mật mạng và sử dụng các dịch vụ AWS cốt lõi.
Cơ sở hạ tầng dưới dạng mã
Sử dụng Terraform để cấu hình và quản lý tài nguyên đám mây.
Kubernetes và Helm
Khả năng thiết lập và cấu hình các cụm K8S. Khả năng triển khai cả cấu trúc liên kết ứng dụng không trạng thái và trạng thái trên K8S cluster.
Ansible
Khả năng triển khai Ansible như 1 phần của quy trình CI/CD.
Ghi nhật ký và giám sát
Khả năng thiết lập giám sát và cảnh báo bằng ELK, Prometheus và Grafana.
Kiến trúc sư giải pháp AWS
Khi hoàn thành Chương trình đào tạo Renoleap, bạn sẽ có các kỹ năng và kiến thức cần thiết để thiết kế, triển khai hạ tầng nâng cao bằng các dịch vụ AWS khác nhau. Cũng như sẵn sàng cho kỳ thi lấy chứng chỉ AWS Certified Solutions Architect Professional.